Yleiset palkkioperusteet

Pääsääntöisesti palkkio määräytyy kustakin toimeksiannosta sen vaatiman työn määrän ja  vaikeusasteen sekä etuuden arvon mukaan.

Asianajajan palkkiota voidaan yksittäistapauksessa alentaa tai asianajaja voi antaa oikeusapua ilmaiseksi sosiaalisten seikkojen perusteella.

Tämän palveluhinnaston ohessa noudatetaan myös Suomen Asianajajaliiton asianajopalkkioiden määräämisperusteita sekä hyvästä asianajajatavasta muutoin johdettavia periaatteita.

Palkkio sisältää toimiston yleiskulut, mutta ei suoranaisia kuluja kuten tuomioistuinten perimiä oikeudenkäyntimaksuja eikä matka- ja majoituskustannuksia.  Asianajotoimistoista tehdyn kulututkimuksen mukaan yleiskulujen osuus palkkion määrästä on noin 50 %.

Jäljempänä olevassa hinnastossa mainitut toimenpiteet ja tehtäväveloitukset soveltuvat työn määrän ja laadun sekä etuuden arvon ja merkityksen mukaan arvostellen tyyppitapauksiin. Tämä tarkoittaa sitä, että hinnoista voidaan poiketa sekä ylös- että alaspäin.

Hinnasto

Työ Kuvaus Veroton hinta alkaen alv 24% yhteensä
Alkuneuvottelu Ensimmäinen puhelinneuvottelu tai asian alustava läpikäynti, max 15 min. Maksuton    
Neuvonta / neuvottelu Ei sisällä asiakirjojen laadintaa. 165 € / h 39,60 €  204,60 € / h
Asiakirjojen laadinta Asiakirjojen, kuten testamentin, kauppakirjan, avioehdon yms. laadinta. 175 € / h  42 €  217 € / h
Tuomioistuinasiat Asian tutkiminen ja valmistelu sekä haastehakemuksen, vastauksen ym. laadinta. 185 € / h 44,40 € 229,40 euro; / h
Asianajo oikeudessa Enintään kolme tuntia  600 € 144,00 €  744,00 €
Seuraavilta tunneilta 195€ / h 46,80 € 241,80 € / h