Asianajotoimisto Heikki Rantanen Oy on Loimaalla vuodesta 1991 alkaen toiminut yritys- ja yksityisasikkaille lainopillisia palveluja tarjoava asianajotoimisto. Toimisto hoitaa oikeudenkäyntiasioita yleisissä tuomioistuimissa, hallinto-oikeuksissa, työtuomioistuimissa, vakuutusoikeudessa sekä erilaisissa riitojen ratkaisulautakunnissa. Toimisto hoitaa myös konkurssipesiä ja antaa velkaneuvontaa sekä avustaa velkajärjestely- ja yrityssaneerausasioissa.